sobota, 19 października 2019

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEWIDOMYCH
      Na prośbę Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Visus Supremus Mały Samorząd Uczniowski wziął udział w KUJAWSKO - POMORSKIEJ AKCJI Z OKAZJI DNIA BIAŁEJ LASKI  "JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE".         Celem akcji było przygotowanie dzieci do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich potrzeb, możliwości i problemów, zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo. Uczniowie klas I – III poznali zasady pomocy osobom niewidomym, oglądali filmy pokazowe udostępnione przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy, poznali historię Dnia Białej Laski i wspomnianego wyżej ośrodka. Uczniów klas I odwiedzili nauczyciele uczący niewidomych i przeprowadzili zajęcia podobne, jak prowadzą z uczniami niewidomymi. Klasy II wykonywały przestrzenne modele owocow i warzyw i próbowały rozpoznać je po ich kształcie. Klasy III zapoznały się z alfabetem Braille'a i pisały wyrazy pismem punktowym. Za przeprowadzone zajęcia mamy nadzieję otrzymać tytuł SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza